Kulttuurikritiikkiä - Arhi Kuittinen Kulttuurikritiikkiä - suomettumisen pitkä varjo pelokkaiden maassa

Räsänen on kalvinisti ja kirkko on valtionkirkko

  • Räsänen on kalvinisti ja kirkko on valtionkirkko
  • Räsänen on kalvinisti ja kirkko on valtionkirkko
  • Räsänen on kalvinisti ja kirkko on valtionkirkko
  • Räsänen on kalvinisti ja kirkko on valtionkirkko

 

Räsänen on viidesläisyydessään teologisesti kalvinisti ja ajaa unelmissaan kirkkovaltiota.

Eli uskonnollista "kristittyjen" "sharialakia" Raamatun tulkintaan vedoten. 

 

Kalvinistinen moralismi kieltää moraalin määrittelyn järjen, tieteen, demokratian ja sopimusten avulla:

 vain kalvinistinen "teologia" ja rasistinen moralismi voi määritellä viidesläisten mukaan oikeat valtion lait  ja mm. torjuttavat saastaiset, "väärän seksuaalisuuden" omaavat ihmiset. 

Kalvinismi on uskoa kirkkovaltion, uskovaisten diktatuuriin mm. kuntapolitiikassa "moraalisena eliittinä".  

 

Olen tuntenut Räsäsen viidesläistä eli evankelikaalis-kalvinistista lähipiiriä. Kysymys ei ole nyt siis jostakin viisauslauseesta tai filosofiasta, johon joku ministeri mietelausemaisesti viittaisi. Eikä moraaliteorioista, hyvän päämääristä. 

Räsänenkin julistaa vain Raamatun fundamentalistista arvovaltaa ja uskonnollisia "arvoja" järjen, etiikan ja moraalintajun yli, vain kalvinistiseen tulkintaan ja ihmiskuvaan nojautuen.

  Ev.lut.kirkko tukee viidesläisiä järjestöjä ja antaa viidesläisten työntekijöiden saarnata lapsille fundamentalistisia oppeja, vaikka kirkko onkin vähentänyt tukeaan.

Kirkolliskokouksen edustajista 74% on uskonnollisilta käsityksiltään viidesläisiä (Kotimaa-toimituksen kartoitus 2011). Tämä on noin 9 kertainen osuus verrattuna viidesläisten kirkon jäsenten asenneosuuteen nähden! Tätä voi kutsua kirkon valtarakenteen radikaaliksi rakennevääristymäksi.

 

  • Kuinka psykoanalyyttisesti määritellään institutionaalinen uskonnollisuus,  joka luo uskonnosta todellisuutta määrittelevän funktion ohi järjen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen? 

Uskonnollinen ihminen tarvitsee ulkoisia tabuja ja arationaalisia, perustelemattomia puhtaussäännöksiä - kun ei pysty muuten käsittelemään sisäisiä konflikteja ja traumoja.

 

   Räsänen:

  "Homosuhteisiin liittyvä syyllisyys... vääristää"

  "Homoseksuaalisuus on kipu"

  
 Aiheuttaa siis maallisen moraalitonta lainsäädäntöä ja moraalitonta homojen hyväksyntää.

Räsänen näkee yksityishenkilöiden henkilökohtaisen homoseksuaalisuuden perisynninkaltaisena ilmiönä, joka vääristää kaikkea, myös lainsäädäntöä. Se on uhka. Jumalan käskyä "heterolisääntymiskeskeiseen seksuaalisuuteen" ja puhtaiden ihmisten rajoja ja ihmiskuvaa uhmaava uhka. Puhtausoppi on heimouskontoa puhtaimmillaan.

  • Saastainen ihminen on konservatiivikristittyjen kunnioittaman Mooses-juutalaisuudenkin mukaan uhka yhteisölle ja yhteisöllä on lupa tuomita erilaiset, jotka uhkaavat yhteisön samankaltaisuuden dogmaa.

  • Räsäsen puheet kivusta ja syyllisyydestä ovat oiva esimerkki psykologisesta defenssistä, projektiosta.

 

 

 

Nyt Räsänen voi vapaasti selitellä ja vähätellä puheitaan miten tahansa mutta hänen viiteryhmänsä "tietää" sydämissään että se, mitä Räsänen heille puhui, oli Räsäsen sydämen aitoa puhetta. Uskontunnustus valituille.

 

 

   PS

 - Evankelinen lahkoliike Suomessa on alunperin aivan eri asia kuin Räsäsen viidesläisten esikuvat Amerikasta, kalvinistiset evankelikaalit (huomatkaa nimekkeen ero).

Evankelikaalit ovat siis Amerikan kalvinisteja uudella nimellä.

Kalvinismiin kuuuluu vallan tavoittelun poliittinen teologia. Bushin presidenttisuku on evankelikaalinen. Suomessa viidesläiset ovat kuitenkin vallanneet teologis-ideologisesti ennen niin maltillisen ja järkevän evankelisen liikkeenkin 30-vuoden kuluessa

 

 

 

    II

 

 Tänään Arhinmän oikea käsi Saramo ilmaisi sympatiaa kirkkoa ja Räsästä kohtaan

 

  "... Itse harkitsen kirkkoon liittymistä. Olisi pelottavaa, jos se jäisi koko valtavan koneistonsa kanssa fundamentalistien käsiin..."

 

Mikä on tämä porvarillisten vihervasemmistolaisten ihmiskuva ja maailmankuva, kun he näkevät valtionkirkon perussuomalaisten ja kokoomuslaisten kaltaisesti kiistämättömänä osana yhteiskuntaa?

Miten he eivät näe valtionkirkkoa poliittisen päämäärätietoisesti passivoivana ja alistavana, perinteisen oikeistolaisena instituutiona, jonka opin on säätänyt aatelisvallan yhdeksi perustaksi keisari 1650 vuotta sitten - samalla nimittäen itsensä keisarina valtionkirkon johtajaksi ja muuntaen samalla jumalakuvan keisariopin mukaiseksi? Kirkon perustamistahan seurasi muiden Jeesus-lahkojen teurastus. Siinä kirkon opillinen perusta ja originaali toimintamalli. Onko kirkkohistorian tiedoissa puutteita kirkon päämääristä ja välinearvosta eliitille? Näyttää siltä.

Ja tämä logiikka, että jos ihmiset jättävät valtionkirkon, joka estää valtion neutraalia avioliittosäädöstä ja muita uskontoja saamasta samoja oikeuksia kuin valtionkirkko, niin kirkkoa täytyisi vasemmistolaisten tukea? Mitä ihmettä? Kuin lukisi kokoomusnuoren nostalgista blogikirjoitusta Kekkosen luoman sensuroivan yhtenäiskultturin puolesta.

  • Ennemminkin kirkkolaki, valtionkirkkojen erityisverohelpotukset ja kirkkoministerin titteli pitäisi poistaa välittömästi laista vasemmiston päättäväisellä painostuksella - kuin blogaten kyynelehtiä kirkon vallankäytön, opiltaan ja moraaliltaan epäselvien piispojen ja kirkkoministerien puolesta.

Miten vasemmistolainen voi tukea kirkkoa, jolla on valtion suoma valta pakottaa nuoret kouluissa uskonnontunnille vanhempien uskontoharrastuksen tähden - vaikka kouluissa on olemassa toinen paralleelinen ja samanarvoinen opetussuunnitelma, ET-opetus? Joka on nyt siis kielletty lapsilta ja nuorilta, jos molemmat vanhemmat eivät allekirjoita "luovutuspaperia".

  •  Koululaissa on muutettu uskonnonopetus takaisin 2010 "tunnustukselliseksi" eli kirkkohallituksen kontrolloimaksi.  

Lapsilta puuttuu täydellisesti lain määräämä uskonnonvapaus Suomessa valtionkirkkoinstituution takia. Miten eliitin keksimä epdemokraattinen mielenhallintakoneisto voi olla mitenkään vasemmistolaisen ja humanistisen maailmankuvan ja ideologian mukainen? Ev.lut. kirkko on tiiviisti kirkkolailla suojattu ja määritelty valtionkirkko: esim Valtion Tilastokeskus kutsuu ev.lut. ja ort. kirkkoja valtionkirkoiksi.

Ev.lut kirkko mainostaa itseään protestanttisena mutta ei ole sitä. Protestanttinen oppi sanoo selvästi, että valtio ja krikko täytyy toimia aivan erikseen - mutta nyt meillä on yhä valtionkirkko, joka on lailla valtion valvoma ja armeijan vastenmielisesti hyödyntämä. Kirkon siunaamat sotilaspapit ovat Afganistanissakin motivoimassa sotilaita ampumaan eriuskoisia ihmisiä. Sekä ampumassa ihmisiä "tarpeen vaatiessa" aseistettuina pappeina. Kuulostaa kovasti ristiretkeltä?

Valtion uusia virastoja ovat yleensä siunaamassa valtionkirkkojen papit viraston vihkijäisissä. Tätäkö vasemmistolainen tai humanisti kannattaa? Valtion uskonnollisuutta ja uskonnon käyttämistä vallan auktorisoimisessa? Vasemmistolaisten selvänä näkemyksenä tulisi olla kirkkolain ja kymmenien miljoonien verohelpotusten lakkauttaminen ja välittömästi - kirkon fundamentalistit pitävät valtaa ja liberaali-kansankirkko-kulissia nimenomaan valtion avovallan ja lain tuella - puhumattakaan valtiopäivä-jumalapalveluksen virallista asemaa kirkon arvovallan pönkittäjänä ja kirkon toiminnan sitojana vallankäyttäjien vallan sokeaksi automaattitukijaksi.

Kirkon romantisointi ja nostalgisointi on kuvottavaa. Jeesuksella ja kirkolla ei ole mitään yhteyttä - silti Anna Kontulakin puolustaa valtionkirkkoa ja sen etuoikeuksia.

 

Kirkko on valtastruktuuri eikä muuta.

Sitä ei ole tehty muuksi.

Kirkko on nyt osa valtiota erityisoikeuksilla lain kautta ja se ei ole edes uskonnonvapauslain mukaista. Kouluissa pakotetaan ala-asteelaisia uskonnollisiin tilaisuuksiin ja aamunavauksiin - ja tämäkö on vasemmistolaisten vapaa yhteiskuntanäkemys?

Kirkon kirkkoneuvokset saavat valtion virallisissa toimikunnissa estää muita uskontoja (mm. uuspakanat) saamasta valtion uskonnollisen yhdyskunnan statuksen - tämäkö on vasemmiston näkemys uskonvapaudesta? Räsänen on kirkkoministeri - virallisesti, koska ev.lut kirkko on lain suojassa toinen valtionkirkoista eikä Ruotsin kuninkaan valtiollista uskontovaltaa ole vieläkään purettu. Pohjois-Suomessa ev.lut. kirkon suojelemilla lestadiolais-keskustalaisilla on huimaa epädemokraattista valtaa.

Toimittajat pelkäävät uutisoida Suomen uskonnollisesta vallankäytöstä vaikka se on laajaa ja hävytöntä - ja kirkon tukemaa.

Nostalgisesti krikko ihannoivat väittävät, että kirkko on kansankirkko. Kaukana siitä. Kirkon likainen menneisyys on myös raskas ja kovin epäilyttävä: ev.lut. kirkko ei ole julkisesti myöntänyt ja katunut sopimustaan Saksan natsikirkon kanssa. Kirkko on toiminut historiassamme monta kertaa oikeiston joukkomurhien siunaajana ja kirkoissa on pidetty satoja oikeiston juhlatilaisuuksia, joissa on juhlittu sotarikollisia, SS-miehiä ja joukkomurhaajia. Toistaako historia vielä itseään - sillä kirkko ei tunnusta lainkaan syntejään eikä kadu tekojaan eikä pohdi elitististä historiaansa.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  • UN tells Vatican to hand over details of child sex abuse cases

A United Nations committee has demanded that the Vatican reveal potentially explosive details about the systematic cover-up of child sex abuse by Catholic clergy.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/1...

 

 

 

 

 

--

 

      Netistä napattua

-- Räsänen kohusta: ”Esivallankin yläpuolella on kaikkivaltias Jumala”. Tästä lähtien kysyn pekkaseni joltain jumalalta.
Siis arkielämässä:
- Veikko perkele, miksi sää et ole töissä!!!
... - Oon pekkasella
- Kuka antoi luvan!
- Odin.
- Aijaa, tsori

--

 

 

 

PS

    Tiivistys

 

Hyvä peruste ihmisten suuttumukseen kirkkoministeri Räsäselle ja kirkolle on se,  että kirkko on valtionkirkko

ja siten sekaantuu yhä valtion toimintaan mm. pakottamalla lapset kouluissa uskonnonopetukseen ja uskonnollisiin tilaisuuksiin.

Kirkkoa ei ole erotettu valtiosta,

valtio valvoo kirkkolailla kirkkoa ja papit ovat virkamiehiä sekä kansalaisille on uhkana yhä voimassa jumalanpilkkalaki, jota ihmisoikeusjärjestöt yrittävät saada valtiota lakkauttamaan,

 ja siten on erittäin hyväksyttävää ja sangen perusteltua, että se on tiukan julkisen kritiikin alaisena. 

Miten on mahdollista, että valtio pakottaa ihmisiä vieläkin kirkon tunnustukselliseen opetukseen?
 
Lapsethan ja nuoret eivät itse saa erota kirkosta uskontopakon ollessa voimassa  tai 17 vuotiaiden ikään saakka - uskontovapauslain vastaisesti -
 
eivätkä nuoret kouluissa  saa itse valita paralleelia opetussuunnitelmaa uskonnonopetukselle eli ET:tä vaan kirkon jäseninä olevat vanhemmat saavat pakottaa lapsensa tunnustukselliseen uskonnonopetukseen valtion ja poliisin avustamina.

Uskonnonopetus muutettiin 2010 koululakiin takaisin tunnustukselliseksi eli kirkon kontrolloimaksi kirkko-opetukseksi lapsijäsenilleen. 

 

 

 

 

 

.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (14 kommenttia)

Pjotr Hadermann

Onneksi hän ei harjoita lääkärin ammattia.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Kyllähän nyt Räsänen voisi patologina tai laoboratoriolääkärinä toimia. Lenininkin olisi pitänyt tehdä ensin eläinkokeita :-)

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Uskonto sopii sellaiseen maailmaan, jossa ei tapahdu muutoksia, vaan kaikki säilyy ennallaan. Tällainen maailma olikin modernisaation alkuun saakka.

Uskonnoissa on se etu, että kun kaikki säännöt ja moraalisäännöt on hakattu kiveen, eikä niitä voi muuttaa, niin ei voi tulla jotain johtajaa, Isoa Miestä, joka kertoo muille, että "Joo, ennen oli näin, mutta nyt näitä moraalisääntöjä on muutettu".

Ilman uskontoa olisi esimerkiksi joku kuningas tai presidentti, joka halusi ottaa uuden nuoren vaimon, ilmoittaa kansalle: "Päätin tänään, että siirrymme valtakunnassamme moniavioisuuteen". Kun kiveen hakattu uskonto määräsi, mikä on oikea moraali, niin kunigas ei voinut valtansa avulla näin tehdä.

Ilman uskontoa voisi esimerkiksi EU-päättä joku päivä, että nyt moniavioisuus on hyväksyttävää. Nyt kun meillä on uskonto, niin ei mikään EU:n komissio tai tuomioistuin kuitenkaan voi mahtikeinoin säätää uusia moraalisia periaatteita.

Arhi Kuittinen

Näyttää että et tunne kirkkohistoriaa.

Mikään ei ole niin muuttuvaa kuin kirkon oppi.

Esimerkiksi avioliitto ja kaikki seksuaalisuus oli ensin kirkolle syntiä ja turhuutta.

sitten kun kirkko huomasi kuinka avioliittovihkimisen rituaalin varastamalla voi saavuuttaa valtaa rikkaisiin sukuihin, kirkon seksuaalidogma muuttui päinvastaiseksi.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Kyllä minä Paavalin kirjeet olen lukenut.

Raimo Luukkanen

jotenkin sinun näennäisälyllinen analysointi on sivulle luiskahtavaa, koska harhaisesti leimaat asiat ja ihmiset fundamentalismileimalla. Onko sinun rakennelmasi totuudellisia vain siksi, koska sinä olet niin asiat määritellyt? Selität asioita tietyillä palikoilla, jotka kiinnittyvät toisiinsa loogisesti, jolloin se loogisuus kuvaa ns. totuutta. Mutta arvoisa Arhi. Mitä jos olet väärässä ja todistelet omaa sisäistä harhaasi?

Arhi Kuittinen

Räsänen vaan yrittää tehdä omasta sisäisestä harhastaan koko valtakunnan karmaa ilman demokratian rauhaa tuovaa voimaa.

Virkavalansa vastaisesti jopa.

Raimo Luukkanen

Voi Arhi.
Päivi Räsäsen sisäinen harha? Sinäkö tämän määrittelet? Entä jos se onkin väärä? Aikooko Päivi tehdä siitä koko valtakunnan karmaa ilman demokratiaa? Eikö Päivi osoittanut demokratiaa ja avoimmuutta tuomalla sen kaikkien luettavaksi? Mielestäni pitäisi analysoida lain, oikeudenmukaisuuden ja omantunnon suhdetta niin, että kysytään määritteleekö lakia kaikkea niin, että oikeudenmukaisuus tapahtuu ja omantunnon vapaus säilyy?

Käyttäjän petrikiiski kuva
Petri O. Kiiski

En usko mihinkään yliluonnolliseen, olen kirkon jäsen ja taisin jopa äänestää viime vaaleissa.

Silti avioliittoon ja hautaan saattaessa pitää papin olla paikalla. Ei tohon mikään järki pakota vaan näin se vaan on. Taisi Juice Leskinenkin kastaa lapsensa, kun mieluummin papin kuin poliisin edessä annetaan se nimi kakaralle.

Arhi Kuittinen

"Kaikki tuntemani ihmiset ovat tänään tuominneet Räsäsen puheet mauttomina, vastuuttomina, teologisesti kestämättöminä tai muuten vain älyttöminä.

Kaikki paitsi arkkipiispa, piispat, piispainkokous, mikään kirkkoneuvostoista, seurakuntaneuvostoista, kirkolliskokous tai ylipäätään mikään kirkon elin. Yksittäiset papit ja kirkolliskokouksen edustajat ovat toki pyöritelleet silmiään."

http://www.saloniemi.net/arkkienkeli-paiv/

Raimo Luukkanen

Arvoisa Arhi
Suurin osa tomitsijoista eivät ole edes lukeneet Päivi Räsäsen puhetta.

Arhi Kuittinen

Se on totta, tämä Räsäseen reagoiminen on asemasotaa eikä kirkon kannattajia tai viidesläisiä kirkonkaappaajia kiinnosta Räsäsen kansanlähetyksen yhteydet hämäriin fundamentalistikoalitioihin Amerikassa tai kulttuuriamme avaava uskontotiede.

Amerikassahan evankelikaalit, jotka ovat rahoittaneet kansanlähetyksen painotuoteita 30 vuotta, olivat ratkaiseva poliittinen voima ajaessaan Irakin sotaa uutena ristiretkenä!

Kirkon konservatiivit ovat nyt niin epätoivoisia että hyväksyvä viidesläisten soluttautuvn ja päämäärätietoisen kirkon valtauksen.

" * Jaakko Löytty: Kansanlähetys kaapannut kirkon"

http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kotimaa/9513-jaakk...

Kannattaisi myös tsekata galluppeja, jos puhuu kirkkopolitiikkaa;

Luvut kirkolle ovat madonlukuja:

* " Niitä, jotka eivät voisi ajatella eroavansa kirkosta missään olosuhteissa oli Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyssä vain 19 prosenttia kirkon jäsenistä (38 % vuonna 2007) "

Kts Jäsenet; Haastettu kirkko: Kirkon nelivuotiskertomukset - Tutkimukset ja julkaisut netissä
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Cont...

Arhi Kuittinen

Suomi sai EU:ssa tahtonsa läpi valtionkirkon suojelusta

- eli ev.lut. kirkko on selkeästi valtionkirkko koska EU:ssa Suomi on estänyt valtionkirkkojen erotamisen:

" Suosituksen pohjatekstissä ennen parlamentaarista yleiskokousta 2007 suositeltiin Euroopan valtioille kirkon ja valtion erottamista toisistaan.

Tämä poistettiina ja pohjateksti muuttui Suomen aloitteesta

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Suomi+sai+tahto...

Arhi Kuittinen

Ranskan syyttäjät ja lainsäätäjät käyvät täsmällistä taistelua skientologien huijauksia ja aivopesukidutusta vastaan.

Suomessa taas uskonnollinen kiduttaminen ja yllyttäminen rikoksiin vapauttaa rangaistuksilta.

Tuomarit katsovat uskonnollisten lahkojen olevan jotakin ihailtavaa ja suojeltavaa jyrkän hierarkian säilyttäjinä.

kts

http://paholaisen-asianajaja.blogspot.fi/2013/10/r...

Toimituksen poiminnat