Kulttuurikritiikkiä - Arhi Kuittinen Kulttuurikritiikkiä - suomettumisen pitkä varjo pelokkaiden maassa

Kirkkoministeri Räsänen saa jatkaa kiihotusta ja perustuslain vääristämistä

 • Kirkkoministeri Räsänen saa jatkaa kiihotusta ja perustuslain vääristämistä

 

Räsänen pitäisi kohua herättäneen puheensa uudelleen.  

- Sisäministeri Päivi Räsäsen (kd) pitämä puhe Kansanlähetyspäivillä heinäkuussa ei johda toimenpiteisiin, sanoo eduskunnan oikeusasiamies.   HS

 

Jos ministeri saa rikkoa lakia, on ihmeteltävä: miksi.

Ministeri on toteuttanut esimerkiksi viharikoksen, kiihotuksen kansanryhmiä vastaan:   hän on ministerinä puhunut, kuinka ei-uskonnolliset, homot ja ateistit ovat vaaraksi Suomelle "ja lapsille" ja että hän haluaa ajaa kristittyjen ryhmien etuja, että kristilliset opit (kirkkokonservatiivit ihmiskuvaopit) ovat tärkeämpiä kuin esim. tasa-arvolait, tasavertaisuus, uskonnonvapaus ja perustuslaki - kun hänen pitäisi virkalain mukaan ajaa suomalaisten etuja, suomalaisten lakia ja nähdä suomalaiset tasa-arvoisina.  

 

Räsäsen valintaa vaativat oikeistolaiset puolueet ja vaikuttajat, kokoomus, RKP ja vihreät hallitusneuvotteluissa. Taustalla tietysti konservatiivivaltaa komppaamassa keskusta lestadiolaistukensa myötä.

Räsänen on tärkeä oikeistopiireille.

 

Kysymys on puolustustaistelusta ja harhautustaistelusta.

Kirkon valta ja uskonnonvapausongelmat ikäänkuin unohtuu, kun show-Räsänen on päästetty vouhkaamaan kalvinistisen lahkonsa rasistisia "puhtausoppeja". 

Kuitenkin suurin ongelma uskontokulttuurissa ja uskontovallassa on yhä valtionkirkkojen rahalliset ja poliittiset etuoikeudet, jotka rikkovat uskonnonvapauslakia ja demokratiaa.

 • Perustuslaissa Suomi ei ole "kristillinen maa"

  vaan vapaiden ihmisten maa, joita perustuslain pitäisi suojella klaaneilta, pakkokäännytykseltä, manipulaatiolta (lapsilla ei ole omaa uskonnonvapautta valita virallinen ET-opetus uskonnonopetuksen sijaan) ja rahavallalta.

 

Varsinkin ev-lut valtionkirkko on sidottu valtioon oikeistolaisen poliittisen hyödyn takia: kirkko paineventtiilinä ja kulttuurivaltana. 

Kuinka suomalainen kulttuuri määritellään, kuinka eliitin "perusarvoja" esitellään demokraattista kansanvaltaa tärkeämpänä ja kuinka ihmisten turhautumia ohjataan pois politiikasta "uskonnollisiin ratkaisuihin" virallisella paatoksella.

 

Samalla Räsänen nyt valmistelee ministeriössään uutta uskonnollista pakkoverotusta arkkipiispan kanssa kaikille suomalaisille kahden valtionkirkon verotusoikeuden laajentamiseksi ja varmistamiseksi  kaikkiin yksityishenkilöihin yleisen verotuksen kautta.

 

 • Hallitus on nyt valmistelemassa kahden institutionaalisen uskonnon budjetin varmistamasta yleisellä verotuksella ! 

  •  http://www.iltasanomat.fi/videot/kotimaa/vid-1288606602178.html

 
Hallituksen linjauksilla sitoutumassa uskonnollisten budjettien rahoittamiseen kiinteästi.  

On turha luulla, että uskonnollinen valta olisi menettänyt poliittisen vallan kiinnostuksen. 

 

Tämä on törkeä, entistä jyrkempi uusi uskonnonvapauslain kumoamisprojekti ja valtionkirkkojen vahvistamistendenssi.  

Valtion tehtävä ei ole tukea ev-lut kirkon valtaa ja varallisuutta perustuslain mukaan. 

Kirkko ei ole osa valtiota, periaatteessa - vaikka yhä onkin laittomin erillisoikeuksin ja erillis-verovapauksin.  Uskonnonopetuskin on taas koululaissa tunnustuksellista ja kirkon ohjaamaan uskonnonopetusta.

 • Vihreätkin luopuivat vaatimuksista erottaa valtionkirkko valtiosta koska vihreille sitoutuminen oikeistolaiseen ihmiskuvaan, kokoomukseen ja Natoon vahvistuu joka vuosi vaikka vihreiden äänestäjät eivät tätä tajuakaan.  

 

Valtionkirkko on oikeistolle tärkeä osa oikeistolaisen näkymättömän kulttuurihegemonian jatkamista.

 

Räsänen on viraltaan kirkkoministeri, valtionkirkkojen etujen ajaja ja valvoja eikä hän ole todellakaan yksityishenkilö delegoituna vallankäyttäjänä.   

Oikeusvaltio on vakavasti vääristynyt monella tavalla, kun lahkonjohtaja saa toimia ministerinä ja halveksia enemmistön uskonnonvapautta.

Oikeistolle uskontoinstituutioiden puolustaminen merkitsee oikeistolaisen hegemonian ja porvarillisen kulttuurihegemonian puolustamista.

 

Valtio esittäytyy yhä "Jumalan yhteistyökumppanina" valtionkirkkojen kautta.

Näin luodaan eliitille arvovaltaa ja voidaan vähätellä demokratian mahdollistamaa muutoksen voimaa kansanvallan kautta. Näin luodaan mielikuva "Jumalan siunaamasta arvovallasta" keskiaikaiseen tyyliin ja se tehoaa ihmisiin manipulaationa, suggestiivisena väitteenä.

Uskonto on manipulaatioista kauhein ja kieltää kaiken järjen omien perustelujensa ja valtaeliitin kyseenalaistamiseksi. 

 

 • Kansalaisille halutaan luoda  kaksi oikeistolaista illuusiota perinteisin eliitin konservatiivisin keinoin:

a) että eliitti on sitoutunut ajattomaan ja muuttumattomaan moraaliin

b) että Jumala ohjaa eliittiä kun eliitti kuuntelee "jumalansanaa" ja siksi eliittiä olisi "kunnioitettava" "jumalallisena"

+ c) summana ja ohjattuna pseudo-"logiikkana": 
       rahvas ei saa kyseenalaistaa eliitin toimia,

koska eliitti on "moraaliltaan uskonnollisesti sitoutunutta" "puhtaaseen moraaliin" "jumalallisessa hierarkiassa" - jota ei saa kyseenalaistaa ja muuttaa mutta joka velvoittaa kansalaisia uskomaan vallankäytön muuttumattomuuteen ja ylhäältä alaspäin -hierarkisuuteen.


Jumalallinen elitismi eli epädemokraattinen hierarkia ja eliitin vapaus perustellaan uskonnolla kuten aina aatelisuskonnoissa. 

 

Kirkko tukee nyt hyvinvointivaltion alasajoa ja puhuu innokkaasti "kolmannesta sektorista" demokraattisen valtion ja perustuslain ulkopuolella.

Kirkko esitetään yhtenä uutena "suojaverkkona" kun hallitus hylkää perustuslain velvoitteet hyvinvointivaltion ylläpitoon ja kattavaan terveydenhuoltoon sekä ehdottomaan sosiaaliturvaan. Eliitin verohelpotusten laajentamiseksi.

Karmaisevaa uusliberalistista valtion tuhoamista.

 

 

  II

 

Valtionkirkot tukevat lisäksi tiiviisti lahkoja, jotka rikkovat tasa-arvolakeja, ihmisoikeussopimuksia ja lastensuojelulakeja. Kuvio on valtapolitiikkaa.

Kunnissa kirkko on suuri arvovaltatekijä keskustalle, kokoomukselle ja jopa oikeistodemareille, jotka uittavat SDP:tä yhä lähemmäksi kokoomusta.

Ei-kirkolliset hautausmaat on estetty kuntapolitiikassa raivokkaasti sillä kuoleman hallinnoiminen on kirkon mentalivallan ja symbolivallan perusta.   

Valtaa, uskontoa ja politiikkaa perustuslakeja rikkomalla.

Valtapelinä vanhoilla suggestiokeinoilla. "Älä kiellä Jumalaa" "Älä kyseenalaista kristittyjä poliitikkoja" "Me edustamme ikuisia arvoja eikä siitä keskustella" "Suomi on kristitty"   

Eliitin toivo on demokratian ja perustuslain purkamisessa elitistisen ja "jumalallisen"vallan lisäämiseksi ja se eliitin "aatelinen" valta on aina toteutunut nimenomaan kirkon avulla Euroopassa.  

Uskontopuheella korostetaan "jumalallisen vallan" diskurssia eli puhetapaa.  

 

 

  IV

 

Kirkkohallitus on kieltäytynyt kertomasta,

kuinka paljon ev-lut kirkko tukee lahkoa mutta nyt kirkossa toimivat luottamushenkilöt ovat selvittäneet kirkollisverojen käytön rasistisiin lahkoihin: 

Se on muhkeat yli 7 miljonaa euroa viidesläisiin ja lestadiolaisiin lahkoihin.

 

  Kirkko ei todellakaan ole eettinen kansankirkko vaan on muuttumassa taas yhä konservatiivisemmaksi ja epäluterilaisemmaksi.  

 • -- "Vantaalaiset seurakunnan luottamushenkilöt Johanna Korhonen, Sari Roman-Lagerspetz ja Eve Rämö hämmästelevät summia, joilla seurakunnat rahoittavat "asenteiltaan kyseenalaisten lähetysjärjestöjen toimintaa".

  Korhonen ja Roman-Lagerspetz ovat keränneet Kirkonkellariin aineistoa viidestä lähetysjärjestöstä, joiden he katsovat olevia syrjiviä. "Järjestöt, jotka eivät hyväksy naispappeutta ja/tai suhtautuvat kielteisesti homoseksuaalien parisuhteisiin, saivat viime vuonna toimintaansa liki seitsemän miljoonaa euroa kirkollisveroista koottuja määrärahoja", tiedotteessa todetaan.    http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kotimaa/12961-luottamushenkiloet-kirkko-rahoittaa-syrjiviae-jaerjestoejae Paljon on kysymyksiä.

 

 

  III

 

Oletko tehnyt selväksi paikalliselle kirkkoherralle mitä ajattelet lahkoista ja kysynyt, paljonko seurakunta antaa erilaisia tukia mm. seurakunnan retkinä lehkotapahtumiin ja työntekijöiden koulutukseen lahkojen kouluttamana suoran tuen lisäksi?

 

Miksi Suomen Lähetysseurakin saa runsaasti (eniten) tukea ev-lut kirkolta, vaikka se kieltäytyy yhä paljastamasta järjestön pedofiilien toiminnan sekä ei tuo esille pedofiilien suojelijoita ja estää rikostutkintaa uhkaamalla järjestön toiminnan yhteydessä raiskattuja sekä torjuu kaikin tavoin avoimuutta lasten raiskaustapauksista?

Lähetysseura on kieltytynyt tekemästä itse tutkintapyyntöä ja kehoittamaan työntekijöitään paljastamaan karmeita tapahtumia ja lasten avunpyyntöjä. Salailu kasvattaa rikollisuutta ja estää muutoksen pois klaanien Suomesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     * Lisäys


Oikeiston enemmistö tai oikeiston junttajohto mutta kuitenkin oikeistolle kirkko on tärkeä pitämään yllä porvarien itsetunnon ja uskonnollisen hybriksen jatkuvuutta. 

Institutionaalinen uskontohan on merkki siitä, että on totuus omistuksessa, että moraalista, henkisistä arvoista ja "totuudesta" ei tarvitse keskustella.

Kirkko on totaliteetti, tulppa ja muuri elämän merkityksen torjunnalle.

Kirkkohan syytti vasemmistoa ahneudesta yms kun vasemmisto halusi yleistä terveydenhuoltoa ja sosiaaliturvaa.

Rikkaita kirkko ei ole syyttänyt ahneudesta vaan köyhiä ja vaatinut köyhiä tyytymään kirkon "hengelliseen rikkauteen" ja "puhdistavaan nöyryyteen".

Kirkko on totuuden omistaja ja hierarkinen automaatio eliitin suojaksi, epäpoliittisuuden ja passiivisuuden asenneohjausvirasto.

Kun instituutio kertoo omistavansa ja ohjaavansa totuutta piispojen hierarkialla ja "perinteillä" (jotka ovat muuttuneet koko ajan tuhansien vuosien valtiontemppelijatkumossa,

niin puhumme fasistisesta organistaatiosta.
 

::

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

13Suosittele

13 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän jarmonahkamaki kuva
Jarmo Nahkamäki

”Oikeusasiamiehen mukaan Räsäsen matka Kansanlähetyspäiville oli henkilökohtainen. Siksi hän ei ota kantaa kanteluissa esitettyihin näkemyksiin Räsäsen puheen sisällöstä. Perustuslain ja perusoikeuksien mukainen sanan- ja uskonnonvapaus koskee ihan yhtä lailla valtioneuvoston jäsentä kuin ketä tahansa yksityishenkilöä.”

HS

Arhi Kuittinen

Yksityishenkilönä Päivi Räsänen rikkoi mielestäni lakia väittämällä tavallisia suomalaisia ja tasa-arvoa kristittyjen uhaksi.

Oikeusasiamies ohittaa nyt kokonaan kansanryhmää vastaan koskevan kiihottamis-lain.

Jos kirkkokristityt vaativat etuoikeuksia ja valtaa ohi perustuslain leimaten vastustajat uhaksi kristityille ja uskontovapauden vaatimisen vaaralliseksi uhaksi,

se EI ole mikään ihmisarvon-vaatimiskysymys vaan uhkaus Räsäsenkin kielenkäytössä.

Etuoikeuksien vaatiminen on elitismiä

ja enemmistön leimaaminen uhkaksi siksi, että kristityille ei anneta määräämisoikeutta esim. rasistisen seksuaalisysrjimisen jatkamiseksi, on synkkää uskontopolitiikkaa.

Arhi Kuittinen

Kirkko-konservatiivit, ortodoksit, piispat ja lahkojohtajat todellakin nyt komppaavat islamisteja ja imaameja, jotta uskontojen "erillisoikeudet" säilyisivät kaikille lahkoille - perustuslain vastaisesti.

Uskonnolliset johtajat siirtävät syrjään omat keskinäiset vihamielisyytensä, jotta eivät menettäisi perinteistä konservatiivista uskonnollisten johtajien saamaa "erityistä" kohtelua lain ja poliisitutkintojen yläpuolella.

Suvitsemattomat ja eritason rasismia tukevat puhuvat nyt ivallisesti ja kornisti suvaitsevaisuudesta kun puhuvat omista etuoikeuksistaan koskemattomina.

Tämä alkoi joskus kuusi vuotta sitten,

alkaen jenkeistä jopa muslimit ja mormonit ovat tehneet tiivistä yhteistyötä vihalakien pystyttämiseksi ja seksuaalivaltistuksen poistamiseksi yhteisessä äseksuaalirasismissa.

Seksuaalisuuden kontrolli ja syyllistämisen valta on kirkollisen vallan ydin.

Lauri Korhonen

Joo tiedetään. Väärin sammutettu.

Eino Pasanen

Toivottavasti hämäräperäisen kirjoituksen tekijä vielä joskus ymmärtää kristinuskon suuren siunauksen Suomen kansalle ja lopettaa ateistisen turmeluksen levittämisen. Kirjoituksensa oli vieläpä äärilaidalta.

Urpo Upi Tamminen

Arhi edustaakin ideologiaa ja omaa "uskontoaan" niin, että tällä suurin ihmisen vapautta kontrolloiva järjestelmä/ideologia ja ylivoimaisesti suurin uhrimäärä ihmisten murhaamisessa ja tappamisessa.

Odotamme aikoja jolloin Arhin omaksuman ideologian/"uskonnon" toimesta Raamattuun pitäytyvien vainot yleistyy ja kristillinen uskoa aletaan kriminalisoimaan. Silti Arhille islam on kuin rakas lapsi, vaikka islamin uskonnon oppi on ihan eri maailmasta kuin kristinuskossa. Niin, yhteistä niille on sama "isäntä".

Arhi Kuittinen

Räsäsen klaanin viemärisissit

- Harjunpää ja pahan pappi

Kotikatsomo sunnuntaina klo 21

http://tv1.yle.fi/juttuarkisto/kotimainen-draama/k...

Käyttäjän LasseForsbacka kuva
Lasse Forsbacka

Hyvä juttu, mutta en syyttäisi koko 'oikeistoa'.

Jos katergorioisin ihmiset ryhmiin niin käyttäisin jakoa:
oikeisto - vasemmisto (taloudellinen akseli / taloudellinen vapaus)
konservatiivit - liberaalit (vapaamielisyys)

Yeisimmät kombinaatiot vielä 70-luvulla olivat oikeisto-konservatiivi ja vasemmisto-liberaali, mutta nykyään voi olla oikeisto-liberaali tai vasemmisto-konservatiivi(persu). Tai sitten jotain näiden väliltä.

Oikeistoa paremmat sanat ovat konservatiivi, uskovainen tai kristitty.

Itse kuvittelen olevani oikealle suuntautunut liberaali ja pidän Räsästä haitallisena Suomelle.

Arhi Kuittinen

Oikeiston enemmistö tai oikeiston junttajohto mutta kuitenkin oikeistolle kirkko on tärkeä pitämään yllä porvarien itsetunnon ja uskonnollisen hybriksen jatkuvuutta.

Institutionaalinen uskontohan on merkki siitä, että on totuus omistuksessa, että moraalista, henkisistä arvoista ja "totuudesta" ei tarvitse keskustella.

Kirkko on totaliteetti, tulppa ja muuri elämän merkityksen torjunnalle.

Kirkkohan syytti vasemmistoa ahneudesta yms kun vasemmisto halusi yleistä terveydenhuoltoa ja sosiaaliturvaa.

Rikkaita kirkko ei ole syyttänyt ahneudesta vaan köyhiä ja vaatinut köyhiä tyytymään kirkon "hengelliseen rikkauteen" ja "puhdistavaan nöyryyteen".

Kirkko on totuuden omistaja ja hierarkinen automaatio eliitin suojaksi, epäpoliittisuuden ja passiivisuuden asenneohjausvirasto.

Kun instituutio kertoo omistavansa ja ohjaavansa totuutta piispojen hierarkialla ja "perinteillä" (jotka ovat muuttuneet koko ajan tuhansien vuosien valtiontemppelijatkumossa,

niin puhumme fasistisesta organistaatiosta.

Toimituksen poiminnat