Kulttuurikritiikkiä - Arhi Kuittinen Kulttuurikritiikkiä - suomettumisen pitkä varjo pelokkaiden maassa

Kirkon raiskauskulttuuri

  • Kirkon raiskauskulttuuri

 * Päivitetty mm. linkkejä loppuun

 


 
Taas se nähtiin, että kirkon ulkopuolella uskonnollisuus on niin villiä ja vaarallista. Voi kauheeta, voi, voi niitä lahkolaisia ja harhaoppisia.

Vai onko valtionkirkko turvapaikka modernin humaanille ihmiselle?
Terveen uskonnon perikuva?
Kenelle kirkko on turvapaikka?

Mikään ei ole pohjimmiltaan muuttunut uskonnollisessa kulttuurissamme, vaikka paljastuksia tapahtuu nyt aikaisempaa enemmän. Nimenomaan paljastuksia.


Maailmalla tuhannet paljastuneet tapaukset katolisen kirkon tietoisesti suojelemasta pedofiliasta ja suomalaiset tapaukset varsinkin kirkon suojeleman lestadiolaisen lahkon keskuudessa on vain perinteistä  kirkkokulttuuria.

Suomen valtionkirkko on vastuussa kaikista lestadiolaisista raiskauksista koska kirkko hyväksyy lestadiolaisten epäprotestanttiset harhaopit, nuorten epähumaanin seksuaalisen pelottelun, uskonnollisen vallan väärinkäytössä naisten  seksiin pakottamiseen avioiitossa sekä miehen määräämään aktiin pakottamiseen ilman ehkäisyä.

Lestadiolaisten pappien erityisvapaudet opetuksissaan ja lahkon tukijoina mutta samalla kirkon työntekijöinä johtuvat suuresta rahasta. Lestadiolaiset ovat iso kirkollisveron maksajaryhmä pohjoisessa. Money talks.

  • Piispojen kunnioittava ja suojeleva asenne lestadiolaisia patriarkkoja kohtaan johtuu kunnioituksesta katolilaista hierarkiaperinnettä kohtaan. Siinä ei ole mitään luterilaista järkeä, vain vanhan vallan kaihoa.1000 vuoden aikana Suomenkin kirkko on ollut pedofiilien ja raiskaajien unelmatyöpaikka.


Nyt vasta paljastuu median kautta roomalais-katolisen eurooppalaisen kirkkokulttuurin syvin perinne, mieskeskeisen valtakulttuurin ja mielivallan keskeinen ilmiö.

Ev.lut kirkko on toki  muuttunut osin ulkoisen paineen, humanistisen ihmiskuvan ja lakisäädösten takia mutta kirkon suojeleva asenne omaan arvovaltaansa ja pappikeskeiseen kulttuuriin ei ole muuttunut.

Kirkon työntekijät ja eläkeläiset  hautovat satoja kirkon raiskaustapauksia salaisuuksina, joita ei kirkon arvovallan ja pappien "oman perhe-elämän suojelemiseksi" paljasteta. 

Johtaja, joka esiintyy pokkana uskonnollisessa kielenkäytössä Jumalan edustajana, armon ja sakramenttien ainoana jakajana, voi toimia kuin Jumala. Tämä on kirkon perinteisen kulttuurin ydin, koskematon pappi pelastuksen tuomarina. Jumalan edustamisen fantasia ja kiistämätön kikka hierarkian perustelemiseksi.


Nyt paljastuneiden ja kohta paljastuvien tapausten suhteen kannattaisi olla myös erityisen vihainen ja selvitystä vaativa ihmisten ylläpitämästä johtajien suojelusta. Johtaja kun on johtaja vain kannattajakuntansa ihailun takia.

Miksi ihmiset samaistuvat mieluummin johtajiinsa mutta eivät omaan vertaisryhmäänsä ja johtajan kiusaamiin?

Kun luodaan tiukka hierarkia, niin vallan ihailusta ja alistujien harrastamasta misantropiasta muodostuu helposti koskemattoman systeemin ihanne.

Ihmiset, jotka halveksivat omaa heikkouttaan, jota systeemi opillisesti luo ja vahvistaa (lukekaa esim. virsien tekstejä), ihailevat psykoottista johtajaa.  Heikot, jotka ihailevat valtaa ja suostuvat heikoiksi saavuttaakseen ihailullaan vallan suopeutta ja säädeltyä "hyväksyntää".

Hierarkisessa kulttuurissa ei ole väliä mitä tekee, vaan kuka tekee. Normimoralismissa ei ole eettistä punnitsemista. Oikeuslaitoksemme on viime aikoina vapauttanut useita virkamiehiä selvästä virkarikoksesta lievin nuhtein. Tämä on syvä perinteemme myös ajalta, jolloin papit olivat ainoita virkamiehiä eli paavin ja kuninkaan veronkerääjiä.


Suomalaiset suojelevat vieläkin tuhansia karmeita muistoja psykopaattien ihanneyhteisöistä eivätkä kerro kokemuksiaan.

Turvallisuutta, ihmiset opetetaan lapsen kaipaamaan sokeasti turvallisuutta ja näkemään turvallisuutta kauhun ja piinankin keskellä - ja syyllistämään itseään. Systeemissä paljastaja on "yhteisen eheän" turvallisuudentunteen tuhoaja eikä se psykopaattijohtaja.

Yhteisön "kunnia" on hyvistä lavasteista ja salaisuuksista kiinni.

Kirkon muokkaamassa kasvatuskulttuurissamme ja hierarkian ehdottomuudessa on opetettu, että lapsen puhumana aikuisen  vastuuseen vaatiminen teostaan johtaa lapselle entistä julmempaan lapsuuteen. Ja kirkossa papin vaatiminen tilille johtaa eristämiseen pappiskeskeisessä kontrolliyhteisössä.

Kirkkolahkojen valtaan alistuvan uskonnollisen kasvatuksen ja uskonnollisen puheen idea on, että aikuiset voivat samaistua Jumalan rooliin kasvattajina ja toisten tuomitsijoina palkkioksi omasta uskonnollisesta alistumisesta, angstista ja syntien vatvomisesta (ei toki johtajien syntien).

Jos aikuisena alistut uskonnollisen yhteisön hierarkialle ja sen määrittelemälle "Julmalalle", voit alistaa lapsia kuin Julmala, niinkuin sinua Julmala haluaa alistaa ja niinkuin Julmala on myös vastuuton etäisyydessään.

Tulkaa ulos kaapeista, haavoitetut.
Paljastakaa suomalaisen vallan historiaa.

Suomalaiset johtajat puhuvat omasta "vastuustaan" mutta tosiasiassa vetoavat sillä vain lisää etuoikeuksia.

Suomen ev.lut ja ortodoksinen kirkko istuvat vieläkin oman märkäpaiseensa päällä eli papit ja piispat eivät paljasta kirkkojen historian seksuaalisen ahdistelun ja kiusaamiskulttuurin laajuutta.

Painostajista ja raiskaajista ei puhuta kirkon työntekijöiden toimesta mutta paljastuneita tapauksia sitten harmitellaan suureen ääneen tekopyhyyden loimussa.


Kirkko on muuttunut yhteiskunnan mukana, ainakin pinnallisesti, mutta kirkko ei ole virallisesti muuttanut roomalais-katoliselta kirkolta perittyjä oppeja, magiakäsityksiä kirkosta armon ainoana julistajana ja papin jumalallista rooliasemaa Jumalan sijaisena. Protestanttinen vapaa yksilön usko perustuu yleiselle pappeudelle. Tämä teologinen osuus on kuitenkin haudattu taas katolisen kirkon oppien alle.

Sotilaspapit ovat myös räikeä katolinen perinnemuoto ja vanhemman Lutherin muokkaama säälittävä valtaoppi, jolla kirkko varmisti valtansa valtionkirkkona ruhtinaiden vallan pönkittäjänä. Lutherkin hylkäsi omia protestanttisia oppejaan valtakamppailussa. 

Ev.lut Kirkko romahtaa itsepetokseensa "modernina kansankirkkona", jos todellista, selkeää ja jatkuvaa protestanttia uskonpuhdistusta ei tapahdu protestanttisten periaatteiden mukaan piispojen jalokivin koristeltujen paimensauvojan alla ja katolisen kirkon oppiin mukautuvan "ekumenian" alta.

On siis aivan eri asia, tapahtuuko uskonpuhdistus perinteisiin nojaten vai uudistuksen tarpeen mukaan. Luther hylkäsi perinteet perusteluina ja aloitti jatkuvan uskonpuhdistuksen periaatteen, jossa järki ja humaani ymmärrys ihmisten tarpeista ohjaa uskonpuhdistusta. Kirkon on valittava, onko se roomalais-katolinen vallan kirkko vain jatkuvan uskonpuhdistuksen kirkko.

  • Lutherin modernein oivallus oli se, että kirkko on teoriassa ja puhtaan teologisesti täysin tarpeeton instituutio mutta ihmisten tottumuksen takia, ihmisten tukena ja arvojen instituutiona sen on muututtava jatkuvasti yksilöiden eettistä ja "hengellistä" kasvua tukevana toimintamuotona, ei perinteen suojelijana.

 

Suomalaisten piispojen hiipat juhlatilaisuudessa ovat vain yksi esimerkki, kuinka kirkkoon on tuotu takaisin katolista kulttuuria lama-ajan konservatiivisella ja ihmisten inhimillisen hädän kärjistymisen varjolla, 1990-luvulla - aikaisemmin niitä hiippoja ei ollut protestanttisten kirkon rituaaleissa.

Myöskin ehtoollisoppi muutettiin piispojen käskystä 2010 takaisin katolisen transubstantiaatio-opin mukaiseksi rituaalimagia-opiksi. Harva pappi kuitenkaan sitä noudattaa ja hiljainen pappien vastustus on tässä tapauksessa aika yleistä kirkossa.

Maltillisuuspuheilla piispat ovat suojelleet mahtavia konservativiisia oppeja ja hierarkiaa ylläpitävien syntioppien ihmiskuvaa.

Kirkko pitäytyy yhä katoliseen oppiin kirkon hierarkisesta vallasta papin erityisen välittäjäroolin kautta.

Se ei ole protestanttinen näkemys totuuden etsinnästä ja rakkauden yhteisöstä. Kirkko haluaa nykyisellä asenteella jättäytyä kirkkomuseoksi ja rituaalilaitokseksi. 

Seurakunta ei edes valitse pappia vaan kirkkoherra. Juhlapuheet seurakunnan kutsumasta paimenesta ovat yksinkertaisesti valhe. Kirkkoherranvaaleissakin tuomiokapitulit antavat etukäteen vaalituloksiin drastisesti vaikuttavia vaalipisteitä suosikilleen, joka estää täydellisesti demokraattisen vaalin toteutumisen. Seurakunta ei voi erottaa pappia ja kirkkoherraa eikä seurakuntalainen voi valita seurakuntaansa (kuninkaan läänityspolitiikkaan kuului pakottaa kaikki alueellisesti paikallisen kirkon jäseneksi oppimaan nöyryyttä Jumalan ja kuninkaan edessä).

Seurakuntavaaleissa on vieläkin mahdotonta tietää selkeästi ja helposti ehdokkaiden uskonnollisa, taloudellisia ja poliittisia kytköksiä sekä rikosrekisteriä koska tuomiokapituli haluaa pitää kirkon konservatiivisen valtaeliitin profiilin salaisena. Kirkon vaalit eivät ole valtion vaalit valtion vaalilakien mukaan (vaikka niihin virallisesti vedotaan) vaan kirkolliskokouksen ja eduskunnan vapaasti määrittämien ehtojen mukaan täysin erillinen systeemi.

Kirkossa ei ole puhdasta ja selkeää demokratiaa vaikka toimittajat kritiikittömästi esittävät ev.lut kirkon edistyksellisenä uskontona.

Kirkko on syvien salaisuuksien laiva ja sisäpiiripelin mukaan luoviva perinneorganisaatio. Tiedätkö sinä, mitkä seurakuntasi yhteistyöfirmoista ovat lestadiolaisten firmoja tai kirkkovaltuuston jäsenien ystävien firmoja?

Tiedätkö sinä, mitä oppia rahoitat seurakunnassasi kirkollisverollasi?

Oletko ilmaissut mielipiteesi ja salaisuutesi julkisesti?

 

 

www.kotimaa24.fiOulun seurakuntien tiedottaja Rebekka Naatus uskoo, että naisen asema puhuttaa vanhoillislestadiolaisuutta monin tavoin lähitulevaisuudessa. Tuoreessa Kotimaassa hän kertoo elämäntarinansa ja analysoi omalta kannaltaan hänelle tärkeätä uskonkotia.

 

  • "Yhä useampi seksuaalirikos tulee ilmi sosiaalisessa mediassa"

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011090414320247_uu.shtml

 

 

II

 

Taas on Euroopassa, Belgiassa tutkinnan alla Vatikaanin vääristyneen ihmisopin  seurauksena perverssiä toimintaa.


Pappien selibaatti-ilmiö johtuu tiukasti katolilaisyyden ytimesta, sen teologisesta opetuksesta pappien ja paavin yli-ihmisyydestä, pyhyydestä tavallisten ihmisten yli.


Luther kävi tätä valhetta vastaan ja näki ainoaksi keinoksi tuomita katolilaisuus ihmisiä harhauttavaksi systeemiopiksi. Se onkin ainoa keino.

Vatikaani on etupäässä autoritaarinen plutokratia, kirkkokaupunki, jolla on etäispesäkkeitä muissa valtiossa.

Vatikaani oli ensimmäinen EU Euroopassa keskiajalla, verottaja ja valloittaja.

Se ei ole uskonto, joka haluaisi kuunnella jäseniään vaan systeemi, joka haluaisi kontrolloida jäseniään tiukasti. Demokratian muodot ovat aina olleet Vatikaanin suurin vihollinen "vasemmistolaisuutena". Vatikaani odottaa vesi kielellä, jos Euroopassa syntyy laman seurauksena kaaosta.

Jokainen viime vuosisadan fasistinen yhteiskuna on tarvinnut Vatikaanin apua valtaannousussa. 

Vatikaani nostaa nyt kyllä muutaman pivän sisällä oikeusjutun Benettonin huumorikuvaa vastaan mutta kymmeniä lapsia raiskanneita pappeja se kätkee Vatikaanin sisälle antaen ikuisen suojapaikan. Mikä loistava lapsiperheiden lomakohde, Vatikaani. 


- Vatican officials told Irish not to report child abuse

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12222612 - German "priest still sees himself as a victim."

Dr. Huth paints a portrait of the priest known as Father H., accused of sexually abusing boys in the archdiocese of Munich and Freising, then run by Archbishop Joseph Ratzinger, the future Pope Benedict XVI. Father H., says the psychiatrist, "was narcissistic, like other pedophiles, and I repeatedly warned church officials in the 1980s that he shouldn't be allowed to work with children or young people."

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1973914,00.html


- BENEDICT PEDOPHILE MASTERMIND part 1 - BBC  video
- Belgian tilanne jo aikaisemmin:

http://www.presstv.ir/detail/159779.html


- Vatikaanipappien seksuaalinen tilanne kirkon näennäisen seksuaalikielteisen kulissin takana

"There is a culture of 'omerta' (silence) in which the Church pretends not to know about any of this. 

Thousands of priests 'in illicit relationships with men and women'
Thousands of Catholic priests are in illicit relationships with both men and women in contravention of the Vatican's teachings on celibacy and homosexuality, a new book by an investigative journalist has claimed.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/8...- The Vatican has defended the Pope against allegations that he was responsible for delaying Church action against a US paedophile priest.
AP published a letter, signed by Cardinal Joseph Ratzinger in 1985, resisting Stephen Kiesle's defrocking.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8612787.stm


- Welcome to the most secure place (there are more men in black rather than Swiss Guards to protect the Pope) in the world: The Vatican.

http://atheistmovies.blogspot.com/2010/10/bbc-vatican-hidden-world.htmlWhen Ireland's prime minister, Enda Kenny, dared to attack the Vatican's role in the alleged cover-up of child abuse, he unleashed an unprecedented row between the Catholic church and the Irish state, with Rome recalling its ambassador to Dublin, and one priest even comparing Kenny to Adolf Hitler.

But

Even the country's leading Catholic newspaper praised Kenny's speech, in which he accused the church's hierarchy of downplaying the rape and torture of children to uphold the power of the church. In an editorial, the Irish Catholic said Kenny had "captured the anger of a generation" and described the church hierarchy as "arrogant and authoritarian".

 

Katolilainen valheen valtakunta ja perinne pappeuden perustelussa aseksuaalisuuden ollessa todiste pappien ylemmyydestä muihin kuolevaisiin:

A book about priests' sex lives, their mistresses and their children has been met in Italy with a wall of embarrassed silenceKatolisen kirkon rakenteet huojuvat:

 

Dokumenttielokuva netissä:

Vatikaanin säännöissä papin mikä tahansa seksuaalinen toiminta johtaa periaatteessa papin erottamiseen ja karkottamiseen. Mutta Vatikaani erottaa vain naisten kanssa muhinoineet mutta ottaa sen sijaan pedofiilipapit Euroopasta Vatikaanin alueelle turvaan. Tervetuloa, turistiperheet, Vatikaaniin.

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (25 kommenttia)

Enni Kulovaara

En ole kirkon enkä minkään muunkaan uskonnollisen yhteisön jäsen, enkä todellakaan tiedä millaisia kytköksiä firmoilla ja eri seurakuntien kirkkovaltuustojen jäsenillä on.

Kuten sanoit, niin ilmeisesti "Kirkko on syvien salaisuuksien laiva ja sisäpiiripelin mukaan luoviva perinneorganisaatio."

Tuskin noista asioista tietävät kuin harvat ja valitut.

Seksuaalisesta väkivallasta eri uskonnollisissa yhteisöissä on tihkunut tietoa vasta ihan viime vuosina. Niitä on aktiivisesti salattu ja uhreja syyllistetty. Mitä tiukempi yhteisö, sen turvattomampi sen jäsen on. Lapset tietenkin kaikkein turvattomampia ja alisteisimpia.

K Veikko

Kirkko ei raiskaa ketään.

Kuten ansiokkaasti totesit, ihmiset ovat raiskanneet toinen toisiaan jo tuhansia vuosia. Itse väitän että tämä käyttäytymismalli tulee sosiaalisessa yhteisössä jatkumaan vielä tuhansia vuosi eteenkin päin.

Kirkko instituutiona on tarjonnut oivallisen mahdollisuuden raiskaamiseen (ja yleensä toisen ihmisen alistavaan kohtelemiseen) suuntautuneille henkilöille löytää yhteiskunnallisesti arvostettu asema itsensä toteuttamiseen.

Nykyään raiskaajan ei enää kannata hakeutua kirkon palvelukseen. Lapsityö on siirtynyt kunnallisten instituutioiden tehtäväksi, sieltä ne lapset löytyvät. Nämä kunnallisen sosiaalitoimen palvelukseen hakeutuvat henkilöt itse laativat itselleen lait ja säännökset: kaikkien toimien ehdoton salaaminen. Vain toinen asiaan vihkiytynyt henkilö saa tutkia yhden toimia, jos sitäkään.

Käyttäjän moro kuva
Markku Tyry

On hienoa hekumoida uskovaisten seksuaalisilla hairahteluilla.
Miksi on hienoa hekumoida, uskovaisten seksuaalisilla hairahteluilla?

Siksi, että ne ovat nousseet lehtien sivuille.

Olisi hienoa hekumoida Kesko-konsernin sisällä tapahtuneista seksuaalisista törkeilyistä.

Olisi hienoa hekumoida Poliisi-isntitution sisällä tapahtuneista seksuaalisista kähminnöistä.

Olisi hienoa hekumoida puolustusvoimien seksuaalisista skandaaleista.

Olisi hienoa hekumoida Elinkeinoelämän Valtuuskunnan (EK) sisällä tapahtuneista seksuaalisista häirintätapahtumista,- ja homojen yleisyydestä em. henkilöstössä.

...No, pannaan kaupanpäälle SAK vielä, ettei kenellekään tule poliittisia ambitioita tarkoituksenhakuisuudesta.

...Ei perkele, nyt ollaan reiluja,- ja laitetaan demaripuolue saman kyselyn perään.

Niin, että onko joku niin naiivi, että seksuaaliset törkeydet,- tai muunlainen vietin vahva esiintyminen olisi vain kirkon sisällä tapahtuvaa?

Enni Kulovaara

Kesko, Poliisi, Puolustusvoimat, EK, SAK tai Sosiaalidemokraattinen puolue eivät ole sellaisia, joissa olisi lapsia toiminnassa mukana. Toki näissä mainitsemissasi organisaatioissa työskentelevillä on lapsia jotka saattavat joutua sitä kautta seksuaalisen väkivallan kohteeksi.

Jos sinulla on jotain tietoa noissa organisaatioissa tapahtuneista seksuaalisista väkivallanteoista, niin jaa toki tietosi muidenkin kanssa.

Enni Kulovaara

Erittäin valitettavaa, ettei tuo poliisi saanut vankeusrangaistusta. Ehdollinen tuomio ei ainakaan minun oikeustajuni mukaan ole rangaistus.

No mites nuo muut instanssit, joista Tyry mainitsi? Onko niissä havaittu lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa? Onko niiden organisaatiot sellaisia, että se olisi mahdollista?

Ehkä sinun kannattaisi lukea uudestaan Arhi Kuittisen kirjoitus.

Käyttäjän moro kuva
Markku Tyry

Vastaus Ennille löytyy kommenttini kahdelta viimeiseltä riviltä.

Enni Kulovaara

Tyry.

Ei se ollut vastaus kysymykseeni. Itse sinä esitit väitteen, mutta et nyt sitten osaa todistaa sitä.

Käyttäjän moro kuva
Markku Tyry

Eikö sinulle Enni tässä nimenomaisessa asiassa kelpaa muu, kuin minkä lehdistä saat lukea?

Jos et olisi saanut lehdistä lukea, osaisitko syyttää kirkkoa tekosistaan.

On naiivia uskotella itselleen, että- kun ei ole lukenut lehdissä, niin Kesko-konsernissa ei voisi esiintyä samanlaisia seksiaddiktin orjuuttamia, kuin kirkossakin.

Kas, Enni, kirkko on yhtä maallinen tässä maailmassa heikkoine ihmisineen, kuin Kesko-konsernikin.

Ota äijä itsellesi Keskon henkilöstöstä. Minä en vastaa seurauksista, jos kohdalle osuu (hankala tyyppi.)

Enni Kulovaara

Tyry. Noinko pahasti sinuun nappasi, että kirkosta kirjoitetaan kuten Kuittinen kirjoitti?

"Eikö sinulle Enni tässä nimenomaisessa asiassa kelpaa muu, kuin minkä lehdistä saat lukea?

Jos et olisi saanut lehdistä lukea, osaisitko syyttää kirkkoa tekosistaan."

- En tietenkään. Mutta jos ne lehtiartikkelit ja uutisoinnit oikeudenkäynneistä olisivat valhetta, niin olen ihan varma, että kunnianloukkausjuttuja olisi pilvin pimein.

"On naiivia uskotella itselleen, että- kun ei ole lukenut lehdissä, niin Kesko-konsernissa ei voisi esiintyä samanlaisia seksiaddiktin orjuuttamia, kuin kirkossakin."

- Ehkä sielläkin on uskovaisia, mitä luulet?

"Kas, Enni, kirkko on yhtä maallinen tässä maailmassa heikkoine ihmisineen, kuin Kesko-konsernikin."

- Lastenraiskauksista oli kyse. On raiskaaminen sinun mielestäsi heikkoutta?

"Ota äijä itsellesi Keskon henkilöstöstä. Minä en vastaa seurauksista, jos kohdalle osuu (hankala tyyppi.)"

- Minulla on jo "äijä". Ja edelleenkin huomautan, että minä puhuin lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta, josta on viime vuosina uutisoitu ja jota on kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen sisällä salattu.

Käyttäjän veikkonen kuva
Veikko Sorvaniemi

Eikä olekin erikoista, että jos uskonnollissa piireissä tapahtuu aviorikoksia, hyväksikäyttöä tai seksuaalista ahdistelua yms. niin usein käytetään termiä hairahdus. Ei-uskonnollisissa piireissä, joissa yhteisiä moraalisääntöjä rikotaan puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä.

Tuo "hairahdus" -termin käyttö kuuulostaa hieman siltä, että tapahtunutta väheksytään.

Käyttäjän veikkonen kuva
Veikko Sorvaniemi

"Minusta hairahdus viittaa väliaikaisuuteen ja siihen, että parannuksen teko on mahdollista. Joka aamu on armo uusi, ja jos parantaa tapansa, voi aloittaa alusta."

Kuulostaa erikoiselta uskonnottoman korvaan. Eli esmes. raiskaus voi olla hairahdus, koska teko on väliaikainen ja sen jälkeen voi tehdä parannuksen? Teillä uskovailla on kyllä helppoa, teitä eivät siis tavallaan sido mitkään moraalissäännöt? Moraalittomille teoille on jo valmiiksi annettu armon mahdollisuus? Yksinkertaisteettuna: illalla voi pyytää anteeksi Jumalalta ja seuraavana päivänä voi taas väliaikaisesti hairahtua. Me uskonnottomat joudutaan elämään tekojemme kanssa.

"Kristityissä on sellaisiakin aviopareja, että he ovat eronneet ja avioituneet keskenään uudelleen. Mitään tarkkaa tietoa minulla ei ole, mutta käsittääkseni ei-uskovien keskuudessa avioerot ovat yleensä pysyviä."

Ei kai kristityt voi erota? Eikö avioliitto olepyhä - Jumalan siunaama? ”He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.” Vai voiko avioero tai avioliitto olla hairahdus?

Enni Kulovaara

"Kuulostaa erikoiselta uskonnottoman korvaan. Eli esmes. raiskaus voi olla hairahdus, koska teko on väliaikainen ja sen jälkeen voi tehdä parannuksen? Teillä uskovailla on kyllä helppoa, teitä eivät siis tavallaan sido mitkään moraalissäännöt? Moraalittomille teoille on jo valmiiksi annettu armon mahdollisuus? Yksinkertaisteettuna: illalla voi pyytää anteeksi Jumalalta ja seuraavana päivänä voi taas väliaikaisesti hairahtua. Me uskonnottomat joudutaan elämään tekojemme kanssa."

- Kyllä uskovaisetkin joutuvat elämään tekojensa kanssa. Ainakin Suomen lainsäädännön mukaan. En ole ainakaan kuullut, että jumaluskosta seuraisi lievempää rangaistusta, jos on rikoksen tehnyt. Ei sellaista ainkaan Suomen rikoslaki tunne.

Toisaalta taas. Kuka uskiksen pään sisään pääsee katumuksen aitoutta katselemaan?

"Ei kai kristityt voi erota? Eikö avioliitto olepyhä - Jumalan siunaama? ”He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.” Vai voiko avioero tai avioliitto olla hairahdus?"

- Jos hairahdus on uskiksen logiikalla kertaluonteinen, niin kai avioerokin sitten sitä on. Siis vain hairahdus.

Pari vuotta sitten uutisoitiin, että jossain päin Suomea yksi pappi oli erotettu pappisvirasta, koska takana oli jo viides avioero. Ehkä se hairahdus määritellään viideksi, en tiedä. Suomen lain mukaan saa tosin erota siipastaan vaikka sata kertaa. Mikään ei estä.

Enni Kulovaara

"Kyse on viimekädessä aina siitä, saako uhri voiman antaa anteeksi. Jos ei saa, tilanne on sama kuin useimpien ei-uskovien elämässä. Kyllä uskovatkin eroavat jne."

- Miksi pitäisi antaa anteeksi??? Tuo on ihan lestadiolaisten höpötystä. Raiskattuja lapsia on velvoitettu ja vaadittu antamaan anteeksi raiskaajalle. Ihan sairasta touhua.

"Muistan kuulleeni esim. jutun amerikkalaisesta valkoisesta naisesta, jonka musta mies raiskasi parkkipaikalla. Nainen tuli raskaaksi, mutta sai käsittämättömän voiman pitää lapsen ja vielä rakastaa häntä. Kukaan ei pystyisi antamaan anteeksi ilman Jumalan voimaa. Minäkin olisin vastaavassa tilanteessa heti tehnyt abortin ja yrittänyt vain unohtaa koko jutun."

- Anteeksianto on siis sinun tärkeysjärjestyksessäsi ensimmäisenä?

"Jumalalta vain tulee toisinaan käsittämätön voima tehdä asioita, joihin itse ei omassa voimassa kykenisi. Itsellänikin on muutaman kerran ollut tunne, että kävelen 15 cm maan pinnan yläpuolella ja joku suorastaan kantaa minua. Tämän paremmin en asiaa osaa selittää. Jumala on ihmeellinen ja elää ja vaikuttaa elämässämme."

- Jumalia ei ole.

Enni Kulovaara

"Kuten yritin kuvata, voima anteeksiantoon tulee Jumalalta. Pienemmissä asioissa anteeksianto on tahdon asia. Suurissa asioissa siihen ei kykene ilman Jumalan voimaa. Ja jos voimaa ei ole, ei voi antaa anteeksi, vaikka kuinka tahtoisi."

- Niinhän sinä väität. Todellisuuspohjaa sillä ei ole.

"Sinun kokemuksesi on, ettei Jumalaa ole. Millä todistat, että minun kokemukseni Jumalan olemassaolosta ei ole totta?"

- Jumalista ei ole mitään todisteita. Sinun "kokemuksestasi" en osaa sanoa mitään.

Enni Kulovaara

"Niin, tässä on vastakkain sinun kokemuksesi Jumalasta ja minun kokemukseni. Olet sinä aika rohkea, kun uskallat kyseenalaistaa minun kokemukseni edes tuntematta minua."

- Ei minulla ole jumalista kokemuksia. Enkä minä sinua tunnekaan, enkä ole sellaista edes väittänyt. Itse olet tälle foorumille kuvan itsestäsi luonut.

"Sen voin kuitenkin sanoa, että testaa joskus, miltä tuntuu antaa anteeksi. Se päätös nimittäin on käsittämättömän vapauttavaa."

- Olen antanut useinkin anteeksi, mutta nythän kyse oli sinun ja uskisten vaatimuksesta antaa anteeksi, jos on vaikka raiskattu. Ihan silkkaa lestadiolaisjuttua. Niinhän ne ovat vuosia toimineet. Uhrista on tehty syyllinen ja vaadittu antamaan anteeksi, eikä asiasta ole saanut sen jälkeen kellekään puhua. Raakalaismaista touhua!

Enni Kulovaara

"Jospa et keksisi omiasi. Nämä vaatimuksesi ovat ihan omaa kuvitteluasi. Vai osaatko sanoa, missä kohden olen jotain vaatinut?"

- Sanoinkin vaan, että juttusi ovat kuin lestadiolaisten suusta.

"Olen ainoastaan sanonut, että se riippuu siitä, saako ihminen Jumalalta voiman anteeksiantoon, vaiko ei."

- Miksi pidät anteeksiantoa tärkeänä. Joku mulkvisti on raiskannut pikkulapsen ja sitten häneltä vaaditaan anteeksiantamista ja tämä mulkvisti saa jatkaa touhujaan kaikessa rauhassa ja uhri jätetään yksin. Näin on lestadiolaisporukoissa toimittu vuosikymmeniä. Eikä valtionkirkon touhut rippisalaisuuksineen sen puhtoisimpia ole.

Tässä sinulle valaiseva sivusto. Jos suinkin "jaksat" lukea.

http://freepathways.wordpress.com/2011/09/01/tolva...

http://freepathways.wordpress.com/2010/05/20/srk-r...

http://www.sosiaaliportti.fi/Page/cc2dcbf7-a51a-4d...

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Kirkolla on niin paljon omaisuutta ettei tarvitsisi myydä periaatteitaan lestadiolaisten verojen takia.

Tuula Hölttä

Evelle: ” ”Mehän uskomme, että sinä [Jumala] olet jotain, mitä suurempaa ei voida ajatella. Vai voisiko olla, että mitään tällaista ei olisi olemassa, koska tyhmä sanoo sydämessään: ”Ei ole Jumalaa.” Mutta kun tyhmä kuulee nämä sanani ”jotain mitä suurempaa ei voida ajatella”, varmasti hän ymmärtää sen, mitä kuulee, ja se, mitä hän ymmärtää, on silloin hänen ymmärryksessään, vaikka hän ei ymmärrä sen olevan olemassa.
- -
Ei niin, että pyrkisin ymmärtämään, jotta uskoisin, vaan uskon, jotta ymmärtäisin. Uskon nimittäin myös, että ilman uskoa minun on mahdotonta ymmärtää.” (Anselm Canterburylainen: Proslogion)

Arhille: Kiitokset ”pintaa syvemmälle” paneutuvista blogikirjoituksistasi.

Kun olet kiinnostunut raiskauskulttuurista, niin toivomus on, että käsittelisit naisten seksuaalista hyväksikäyttöä laajemminkin kuin vain kirkon ongelmana. Tässä yksi tarkastelukulmaehdotus:

ESS 28.3.2002: ”Prostituution ehkäisyhankkeessa työskentelevä Reet Nurmi on haastatellut tai tavannut satoja ulkomaalaisia prostituoituja. Hänen mukaansa myytti työstään nauttivasta ja sillä hyvin ansaitsevasta itsenäisestä ilotytöstä on valheellinen.

- Tällaisia naisia on prostituoiduista noin joka sadas. Muut ovat ajautuneet alalle syystä tai toisesta. Alkoholin ja huumeiden väärinkäytön rahoittaminen on hyvin yleinen syy.

Nurmi sanoo, että yksikään prostituoitu ei ole terve. Monelle seksityöläisenä olo on verrattavissa raiskauskokemukseen. Työ vaurioittaa elämän loppuun asti.”

Arhi Kuittinen

"Yhä useampi seksuaalirikos tulee ilmi sosiaalisessa mediassa"

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011090414320247_u...

Arhi Kuittinen

Uskonnollisissa yhteisöissä suurin ongelma on salailu ja varsinkin sen salailun ja ainostuksen perustelu Jumalalla ja perinteellä ja papin roolilla.

Näin estetään juridinen prosessi ja uhrin kokemusten tärkeys.

Ja annetaan psykopaattien toistaa rikoksiaan rauhassa.

Raiskauksen tai seksuaalisen painostuksen seurauksena suomalaisessa kirkossakin on useinmiten vain uhrin painostaminen.

Kirkkoherra kutsuu totisena lapsen vanhemmat sakastiin ja kuvailee, kuinka ahdistelevan papin elämä ja perhe saisi kärsiä peruuttamattomista ongelmsita, jos asia tulisi julkisuuteen.

Eikä kukaan sitten jätä asiaa poliisille, koska uskonnollinen puhe käännetään seksuaalisen saalistajan puolustamiseksi ja kirkon maineen suojelemiseksi.

"Tämä... on valitettava tapaus. Hän on hyvä mies, syvästi uskonnollinen ja tämä tapaus on vain yksi inhimillinen hairahdus ja meille kaikille vaikea. Mutta olemme kaikki armoa tarvitsevia Jumalan edessä. "

Kirkossa on hyvin vahva salailun perinne uskonnolliseen retoriikkaan perustuen.

Se on uskonnon väärinkäyttöä. Totaalisesti.
Se on murrettava. Totaalisesti.

Protestanttisessa uskontovallankumouksessa hylättiin pappien erillisoikeudet ja kirkkoinstituution tuomiovalta yhteisön lakien ohi.

Luther korosti anteeksisaamisessa tiedostamista ja vastuuta (kuten Jeesuskin) ja siksi Luther lakkautti ihmisten syntientunnustusvelvollisuuden papeille.

Rippi ei ole protestanteille sakramentti kuten katolilaisille, joilla pappi on seurakunnan gestapo, joka tietää kaiken seurakuntalaisista ja jonka takia seurakuntalaiset pelkäävät häntä.

Tiedän monta tapausta, joissa pappi tai kirkkoherra on paljastanut sisäpiiriläisille kannattajilleen asioita, joita on kuullut ripissä.

Luther oli todella vihainen pappien vallasta ja vallankäytöstä. Siitä se protesti alkoi ja moderni Eurooppa pois Paavin, "kristuksen sijaisen" vallasta.

Usko ei ole kirkon asia vaan yksilön asia siitä, mitä hän valitsee eettisen ja tulevaisuuspainotteisen toimintansa perusteeksi.

Jokainen uskoo johonkin mutta usko ei voi ola laittomuuden ja väkivallan suojelun peruste. Tämän yeisperiaatteen aloitti protestanttinen vallankumous yhteiskunnan ja kirkon erottamisessa. Järjen ja humaanin ymmärryksen vuoksi.

Enni Kulovaara
Arhi Kuittinen

"Vanhoillislestadiolaisen yhteisön luoma paine ehkäisemättömyysopin pitämiseen ja suureen perheeseen on säälimätön. "

”Paine suureen perheeseen on säälimätön”

Lestadiolainen todistaa uskonnollisen kulttuurin painostuksesta:

http://www.kotimaa24.fi/blogit/article/?bid=461&id...

Arhi Kuittinen

”Naisen asema aikapommi vanhoillislestadiolaisuudessa”

www.kotimaa24.fi

Oulun seurakuntien tiedottaja Rebekka Naatus uskoo, että naisen asema puhuttaa vanhoillislestadiolaisuutta monin tavoin lähitulevaisuudessa. Tuoreessa Kotimaassa hän kertoo elämäntarinansa ja analysoi omalta kannaltaan

http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kotimaa/6207-naise...

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Hei kiitos linkistä. Muokkaan tän koska edellinen versio oli väärikäsitys!
Ylen linkki ei aukea vielä.

Arhi Kuittinen

Tässä surullinen mutta perinpohjainen dokumentti katsottavaksi väkivallan kulttuurin, lapsuuden rakkaudettomuuden ja seksuaalisen hyväksikäytön yhteydestä.

Chosen

http://www.chosen.org.uk/watch_film/

Raiskaus on enemmän väkivaltaa kuin seksiä, lapsuuden voimattomuuden ja avuttomuuden siirtymistä väkivaltaiseksi seksuaalisuudeksi.

YLEllä oli juuri suomalaisten lastenkotien hurjasta väkivallasta lyhyt haastatteludokumentti.

http://areena.yle.fi/video/1320264706030

Toimituksen poiminnat