Kulttuurikritiikkiä - Arhi Kuittinen Kulttuurikritiikkiä - suomettumisen pitkä varjo pelokkaiden maassa

Kaikki blogit puheenaiheesta Nihilismi

Presidentinvaalit 2018 ja nihilismi

Ei sitä uskoisi, enkä itsekään jokin aika sitten edes muistanut mutta olen aikoinaan tehnyt töitä ministeriölle. Tuo oli sellainen projektiluonteinen homma tuolloin aikoinaan, joskus markka aikaan se oli. Ilman nihilismiä en olisi tuota hommaa saanut hoitaakseni - mutta onneksi sain, ja minua jopa kehuttiin hyvin tehdystä työstä - jees!

Pride, "homoagenda" ja luonnontila

Yhteiskuntasopimus ja luonnon tila ovat hyvin yleisiä käsitteitä yhteiskuntatieteissä ja filosofiassa. Tämä on esimerkiksi John Locken kannattama ajatus jonka mukaan luonnontilassa olevat ihmiset solmivat keskenään sopimuksen, jolla he perustavat valtion. Sopimuksessa määritetään kansalaisten ja valtion oikeudet ja velvollisuudet. Yhteiskuntasopimusetiikkaa kutsutaan myös kontraktarismiksi. Tässä yhteydessä käsitteellä yhteiskunta tarkoitetaan valtiota.

Hyvä, uudelleensyntyneille kristityille kelpaava, ateisti

Olen tiedostanut eläväni maailmassa jossa ateismi koetaan ongelmana. Ja maailmassa jossa ei tarvitse edes olla ateisti jotta leimautuisi sellaiseksi. Tässä ilmapiirissä ateisti tai uskonnottomaksi identifioitu, igteisti, agnostikko, maallistunut ignorantti, satanisti ja monet muut vastaavat niputetaan näpsäkkäästi yhteen ryhmään. Ryhmään joka on ongelmallinen moraalille. Josta seuraa arvotyhjiö. Erityisesti nähdään että hedonistinen "ateisti" uhkaa romuttaa perhearvot. Ateismi johtaa nihilismiin.

Mitä olivat nihilistit?

Kuten monien muidenkin poliittisten liikkeiden nimitykset, nihilismi oli alunperin ulkoapäin annettu haukkumasana, joka on vasta myöhemmin omaksuttu itsemäärittelyksi (näin kävi paljolti myös anarkismin ja feminismin kanssa).

Nihilististä poliittista liikettä edelsi 1800-luvun filosofien keskustelu aiheesta, tässä nihilismi oli kritiikin kohde eikä kenenkään itsemäärittely. Termin popularisoi Kantin rationalismia kritisoinut Friedrich Heinrich Jacobi.

Uskon menettänyt ei ole mikään "tyhjä taulu"

Vierailin viikonloppuna Turussa. Siellä tapasin hyvin mielenkiintoisen henkilön. Hän on etunimeltään Tapio. Hän on päälle 70 -vuotias, entinen merimies ja filosofianopettaja. Eikä hän käytä internettiä. (Oli kiinnostavaa esimerkiksi seuloa ja selvittää yhtä filosofista termiä jota emme muistaneet. Yhden sanan sisällön selvittäminen vaati puolen tunnin seikkailun. Se oli viehättävää. Ja muistutus itselleni jostain kaukaisesta ja myyttisestä ja nostalgisesta 1990 -luvusta.)

Kuinka pellehysteriani meni yli

"Politiikka on puolueen asioiden hoitamista yhteisten asioiden nimissä. Politiikka on sodan jatkamista toisilla keinoilla. Demokratiassa hyvän politiikon tunnistaa siitä että hän tiedostaa, että kaikki sellaiset säädökset ja asetukset, jotka eivät sovi minun poliittiseen agendaani, ovat purettavia normeja, byroslaviaa ja järjetöntä holhousta. Kun taas kaikki sellaiset säädökset ja asetukset, jotka sopivat minun poliittiseen agendaani, ovat ajanmukaista lainsäädäntöä.

Kolme polkua merkityksettömässä maailmassa -- miten selvityä absurdista?

Kirjailija/filosofi Albert Camus totesi aikoinaan, että itsemurha on ainoa vakava filosofinen kysymys. Tosiasiassa tuo kysymys oli kyllä seuraus toisesta, paljon laajemmasta kysymyksestä: miten löytää merkitys ja arvo elämälle on maailmassa, joka ei niitä itsessään sisällä ja jossa kaikki näyttävät olevan lopulta petollisia, aina omasta itsestä lähtien ja jumaliin saakka.

Miksi meillä on skandaaleja?

Timo Airaksinen on kirjoittanut tekstin "Skandaali muinaisjäänteenä". Se on luettavissa ainakin kirjasta "opin filosofiaa - filosofian opit". Hän kirjoittaa siinä siitä miten skandaalit vaativat tietynlaista pohjaa. Joka taas on vieras postmodernismin mukaiselle maailmalle. Tämä kirjoitus on tehty sen vuoksi että koen että jos postmoderni maailma tukahduttaa skandaalit, niin sitten emme elä ainakaan postmodernissa maailmassa.

Kuolevaisuuteensa pettyneille

Uskonnottoman elämää kutsutaan melkoisen usein nihilistiseksi. Olen kuullut eläväni arvotyhjiössä. Uskoisin kuitenkin että tämä pitää paikkaansa vain kun käytän erästä tiettyä panssariani. (Olen nimennyt sen arvotyhjiöksi.) Tämän ajatellaan olevan vain todiste siitä että en ole oikea uskonnoton. Tämä olkoon teksti tästä.

Arvotäysiö ; Eli nihilisti vai sensuristi

Jos minulta kysytään mitä kukaan ei kestä, niin ilmoitan karusti että absoluuttista sananvapautta. Tälle absoluuttiselle sananvapaudelle on henkilö johon se voidaan tiivistää. Friedrich Nietzsche. Tosiasiassa jos kannatat absoluuttista sananvapautta sinun tulisi olla nietzscheläinen. Ja jos kestät katsoa siihen kuiluun mitä on koko yhteiskunnan kattava suomi24 niin olet yli-ihminen. Tuo on kantani lyhyesti. Loppu on pelkästään tämän perustelua.

Viiksien filosofiaa

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä